Zabezpieczamy PCV w profesjonalny sposób

Oferujemy akrylowanie powierzchni PCV, czyli zabezpieczenie warstwą polimerową. Proces chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas normalnego użytkowania i podwyższa walory estetyczne. Stosowane polimery są dostosowane do rodzaju akrylowanych powierzchni oraz specyfiki samego obiektu. Mamy tu na uwadze używane na co dzień środki myjące lub dezynfekujące, natężenie ruchu oraz nacisk na powierzchnie. Sam proces akrylowania poprzedzony jest doczyszczaniem powierzchni z zastosowaniem szorowarek o ruchu orbitalnym elementu roboczego. Następnie powierzchnie są neutralizowane, dzięki czemu powłoka polimerowa spełnia swoje zadanie znacznie dłużej.

KONTAKT          CENNIK

Przykład czyszczenia PCV