Profesjonalnie wyczyścimy Twoją instalację z paneli fotowoltaicznych!

Instalacja fotowoltaiczna – jak każda inna – będzie pod wpływem czynników atmosferycznych ulegać ciągłemu zabrudzeniu, przez co naturalnym sposobem przyczyni się do spadku wydajności modułów fotowoltaicznych. Typowym odruchem każdego użytkownika instalacji powinno być regularne mycie instalacji fotowoltaicznej. 

Niestety zwyczajowe usytuowanie modułów fotowoltaicznych na dachu znacznie utrudnia tę czynność. Dodatkowo panuje powszechne przekonanie wynikające z przekazów marketingowych, że instalacja fotowoltaiczna ulega samooczyszczaniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Prawdą jest, że rzęsisty deszcz zazwyczaj usuwa dużą część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu, jednak moduł dzięki temu nie będzie w pełni czysty. Można to łatwo sprawdzić przecierając go białą chusteczką lub palcem. 

Czasami same opady nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Stale odkładające się i nieusuwane zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie zdegradować powierzchnię ekranów, co wiąże się ze stałym spadkiem wydajności, a w dłuższym czasie nawet z ich całkowitym zniszczeniem.

Te zanieczyszczenia mają kilka cech wspólnych:

  • w znacznym stopniu są odporne na czyszczenie przez deszcz, 
  • długo zalegają,
  • mają charakter punktowy.

Brak cyklicznego czyszczenia całej instalacji 1–2 razy w roku ma istotny wpływ na zmniejszenie produkcji energii. Zarówno małe, punktowe zabrudzenia, jak i różnego rodzaju plamy w dużym stopniu przekładają się na zmniejszony uzysk energii.

KONTAKT          CENNIK

Profesjonalne czyszczenie paneli fotowoltaicznych