Jak każda powierzchnia tak i kostka brukowa wymaga systematycznego czyszczenia i konserwacji.

Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, rodzaj kostki i nawierzchni można skutecznie usunąć zabrudzenia przy niewielkim nakładzie fizycznym i finansowym. Najlepszym sprzętem do wykonywania prac związanych z konserwacją kostki brukowej i granitowej jest wysokociśnieniowe urządzenie.

Istnieje pewien schemat postępowania związany z konserwacją kostki brukowej:

 1. Usuwanie chwastów – na małej powierzchni można pozbyć się trawy i roślinności własnoręcznie jednak zaleca się stosowanie środków chwastobójczych,
 2. Usunięcie powierzchniowych zabrudzeń z wykorzystaniem sprzętu wysokociśnieniowego,
 3. Usunięcie najsilniejszych zabrudzeń za pomocą środków chemicznych,
 4. Impregnacja preparatami hydrofobowymi.

Czyszczenie zależy od rodzaju zanieczyszczenia

 • Mchy, porosty, trawa – tego typu roślinność wystarczy usunąć za pomocą wysokociśnieniowego sprzętu, a następnie niezbędne jest uzupełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, co zabezpieczy kostkę przed przemieszczaniem się i ponownym zarastaniem,
 • Wykwity wapienne (biały nalot) – powstają w procesach fizycznych i chemicznych,
  w związku z czym podlegają likwidacji przez czynniki atmosferyczne. W większości wypadków zbędne staje się czyszczenie środkami chemicznymi. Wystarczy poczekać
  a białe naloty same znikną,
 • Oleiste plamy – nigdy nie należy usuwać ich za pomocą wysokociśnieniowego sprzętu, gdyż może dojść do powiększenia się plamy. Takie zabrudzenia wymagają użycia środków chemicznych takich, które czyszczą nie tylko na powierzchni kostki, ale wnikają w pory. Ostatecznie można wymienić zabrudzone elementy, jednak nigdy nie ma pewności,
  że odcień wyłożonej kostki będzie taki sam jak tej zamiennej.

Umytą i czystą powierzchnie zabezpieczmy w zależności od oczekiwań klientów najlepszymi dostępnymi na rynku preparatami.

KONTAKT          CENNIK

Przykład wyczyszczonego bruku - przed i po

AlexPracz czyszczenie bruku przed i po